Online Casino Denmark

26 posts

Danmark er et åbent marked for online casino gambling industrien, men kun hvis casinoet er licenseret ud af Danmark selv. Det danske marked kan lyde ret stramt, men det er et af de mere liberale og tilgængelige online casino markeder i Europa. Så hvis du er en spiller baseret i Danmark, hvad kan du forvente at kunne spille og hvor?

Find Det Bedste Online Casino Danmark

Rank
Casino
Bonus
Rating
Visit
1
Fun Casino
2
Casino dot com
3
Mucho Vegas Casino
4
Slots Heaven Casino
5
Yeti Casino
6
Mansion Casino
7
Mr Green Casino
8
Yako Casino
9
Omni Casino
10
NetBet Casino
11
Fly Casino
12
Desert Nights
13
Treasure Mile
14
Sloto Cash
15
Grand Eagle Casino
16
Gossip Slots
17
Slots dot com

Online gambling love i Danmark

Som nævnt kan spillerne i Danmark spille på online casino sites. Det casino, de spiller på, skal dog være licenseret ud af landet selv. Spilloven blev ændret i 2012 (forud for det var onlinespil i Danmark i det væsentlige ulovligt) og siden da er det danske casino marked åbnet ret dramatisk.
Til dato har Gambling Authority tilladt omkring 30 online casino operatører ret til at tilbyde deres tjenester til spillere i Danmark. De fleste af de største mærker i online casino verden tilbyder deres tjenester til spillere i landet, og et stort antal danske operatører driver også deres egne casino domæner.
Sammen med traditionelle danske online casino sites kan offshore kasinoer også fås af spillere i Danmark. I teorien er disse kasinoer ikke lovlige, selv om der ikke er love, der forbyder spillerne at få adgang til dem. Danmark har dog love, som betyder, at de forsøger at slå ned på operatørerne selv og tilbyde tjenester til spillere i Danmark uden en gyldig dansk spillekredit. Der er 57 operatører i øjeblikket på Danmarks sortliste over gambling sites. Ingen danske spillere burde bekymre sig om det.

Bankvalg for danske spillere

Spillere på danske online kasinoer skal kunne indbetale ved hjælp af hvilken som helst betalingsmetode, virkelig. I det mindste enhver betaling, som online casino tilbyder. Et stort antal offshore-kasinoer tilbyder danske kroner (DKK) som en gyldig valutaopsætning, og naturligvis vil alle danske online-kasinoer tilbyde denne valutaopsætning som standard.
Spillere bruger regelmæssigt kreditkort indbetalingsmuligheder som VISA og MasterCard ved indbetaling og udtræden på danske online kasinoer. Selvfølgelig accepteres bankoverførsler også, selv om nogle danske banker muligvis ikke tillader transaktioner til kasinoer, så kontakt din lokale danske bank for at sikre, at de gør det, før du prøver det.
Dankort er en ideel bankmulighed for spillere med base i Danmark. Dette nationale danske kreditkort vises ikke på mange offshore kasinoer, men næsten alle danske online casino sites accepterer det. Dette er ideelt for danskere, da det ikke medfører transaktionsgebyrer, når de bruges til indbetaling / tilbagetrækning på danske kasinoer.
Andre populære indskudsmuligheder, som kan bruges af spillere på både danske og mange offshore kasinoer, inkluderer Skrill, Neteller, Click and Buy, Nordea (en skandinavisk bank), EcoPayz, PayPal, eCheck, Paysafecard og mange flere.

Dansk casino sikkerhed og sikkerhed

En generel tommelfingerregel er, at det er bedre, hvis du spiller på et kasino, der er licenseret ud af Danmark og reguleret i henhold til Danske Gambling Authority. Hvis man undlader det, skal spillere i et andet EU-licenseret casino, som EU insisterer på, at spillere har ret til at spille på EU-licenserede kasinoer, selvom spilleren er baseret i Danmark. Dette sætter selvfølgelig EU i regi med den danske regering, men det er ikke dit problem. Så længe dit valgte casino ikke vises på Danmarks liste over 57 sortlistede websteder, er der ingen grund til, at du ikke kan spille der.
Kasinoer, der er licenseret uden for EU-jurisdiktioner, som f.eks. Curaao, Panama og Costa Rica, er meget mindre sikre med hensyn til, hvad de tilbyder. Der er et par tilfælde af kasinoer ud af disse jurisdiktioner, der tilbyder ikke at kunne garantere tilbagekøb, fudging bonus tal eller være direkte scam casino websteder. Spillere bør altid lave deres hjemmearbejde, inden de beslutter at spille på et ikke-dansk casino site, og helt sikkert når de spiller på et ikke-EU-licenseret casino.

Mobil casino spil i Danmark

Danmark har taget til mobil casino dille. Som Skandinaviens førende casino softwareudvikler er Net Entertainments NetEnt Touch-platform uhyre populær hos spillere i Danmark. Denne platform er specialiseret i mobilvenlige spilleautomater og bordspil, hvoraf mange findes på danske kasinoer. Play ‘n Go, Yggdrasil og andre skandinaviske casino giganter producerer også kvalitets mobile casino spil til danske online casinoer.

Danske kasinospil

Alt og alt er stort set tilgængeligt på danske online casino domæner. Du kan finde et komplet udvalg af spillemaskine spil, instant win titler, video poker, baccarat, blackjack, roulette, craps og progressive jackpot spil på danske kasinoer.
Danskerne foretrækker at spille online slots og sportsvæddemål i stedet for traditionelle online casino spil, selv om poker titler har vist sig at være populære. Live dealer casino spil er også tilgængelige for spillere baseret i Danmark, med et par mindre casino software udbydere shelling ud kvalitet live dealer spil, hvoraf mange er streamet fra Europa også.
Selvom danske kasinoer naturligt optræder på dansk, kan meget få af de spil du kan spille vises på dansk, og stort set ingen af ​​de live dealer casino titler kan spilles på dit modersmål. Engelsk er sproget de fleste kasinospil fremstår, selvom det med de fleste danske spillere, der er i stand til at tale flydende engelsk, bør det ikke dreje sig om nogen online casino spillere i Danmark.

Online casino bonusser til danske spillere

Danske online casino spillere kan ofte kræve betydelige bonusser og kampagner. Der er dog nogle få kinks, der skal stryges ud. Mens danske licenserede online kasinoer ikke har noget problem at tilbyde store penge bonusser og kampagner, kan offshore kasinoer undertiden være lidt finicky om at tilbyde danskere adgang til kampagner.
Danske online casino kampagner falder alle under den danske spilleautoritets regulering og jurisdiktion, så kontrolleres for retfærdighed. Det samme kan ikke siges om offshore kasinoer. Spillere skal kontrollere, om de som dansk spiller har krav på velkomstbonuser, indbetalingsbonuser, gratis spins, loyalitetsbonusser og særlige engangspremier, som f.eks. Præmier, når de beslutter at tilmelde sig på et offshore casino site.

Visit the best Playtech casino Danmark / check up the Slots RTP Database / find a top new online casino.

Find all the top online casino UK here / click here for the best online casino USA /  and don’t forget to check out the best online casino Australia.

online casino danmark

Online Casino Denmark

Denmark is an open market for the online casino gambling industry, but only if the casino is licensed out of Denmark itself. The Danish market may sound rather strict, but it is one of the more liberal and accessible online casino markets in Europe. So, if you are a player based in Denmark, what can you expect to be able to play and where?

Online gambling laws in Denmark

As mentioned, the players in Denmark can gamble at online casino sites. However, the casino they are playing at must be licensed out of the country itself. The gambling laws were changed in 2012 (prior to that, online gambling in Denmark was essentially illegal) and since then, the Danish casino market has opened rather dramatically.

To date, the Danish Gambling Authority has permitted around 30 online casino operators the right to offer their services to players in Denmark. Most of the major brands in the online casino world do offer their services to players in the country, and a good number of Danish operators also run their own casino domains.

Alongside traditional Danish online casino sites, offshore casinos can also be accessed by players in Denmark. In theory, these casinos are not legal, although there are no laws prohibiting players from accessing them. Denmark does, however, have laws which mean that they try and crack down on the operators themselves, offering services to players in Denmark without a valid Danish gambling license. There are 57 operators currently on Denmark’s blacklist of gambling sites. No Danish players should have to worry about that, though.

Banking options for Danish players

Players at Danish online casinos should be able to deposit using any payment method, really. At least, any payment that the online casino offers. Quite a large number of offshore casino sites offer the Danish Krone (DKK) as a valid currency option, and naturally, all Danish online casinos will offer this currency option by default.

Players regularly use credit card deposit options such as VISA and MasterCard when depositing and withdrawing at Danish online casinos. Of course, bank transfers are also accepted, although some Danish banks may not permit transactions to casinos, so check with your local Danish bank to ensure that they do before you try it.

Dankort is an ideal banking option for players based in Denmark. This national Danish credit card doesn’t appear at many offshore casinos, but almost all Danish online casino sites accept it. This is ideal for Danes since it does not come with any transaction fees when used for depositing/withdrawing at Danish casinos.

Other popular deposit options which can be used by players at both Danish and many offshore casinos include Skrill, Neteller, Click and Buy, Nordea (a Scandinavian bank), EcoPayz, PayPal, eCheck, Paysafecard and many more.

Danish casino safety and security

A general rule of thumb is that it is better if you play at a casino licensed out of Denmark and regulated according to the Danish Gambling Authority. Failing that, players at another EU licensed casino, as the European Union insists that players have the right to play at EU licensed casino sites, even if the player is based in Denmark. This, of course, puts the European Union at loggerheads with the Danish Government, but that’s not your problem. As long as your chosen casino doesn’t appear on Denmark’s list of 57 blacklisted sites, there’s no reason you can’t play there.

Casinos which are licensed out of non-EU jurisdictions, such as Curacao, Panama and Costa Rica are a lot less secure in terms of what they offer. There are a few cases of casinos out of these jurisdictions offering not being able to guarantee withdrawals, fudging bonus figures or being outright scam casino sites. Players should always do their homework before deciding to play at a non-Danish casino site, and certainly when playing at a non-EU licensed casino.

Mobile casino gaming in Denmark

Denmark has taken to the mobile casino craze. As Scandinavia’s leading casino software developer, Net Entertainment’s NetEnt Touch platform is immensely popular with players in Denmark. This platform specialises in mobile-friendly slot machines and table games, many of which can be found in Danish casino sites. Play ‘n Go, Yggdrasil and other Scandinavian casino giants also produce quality mobile casino games for Danish online casinos.

Danish casino games

Everything and anything is pretty much available at Danish online casino domains. You can find a full-on selection of slot machine games, instant win titles, video poker, baccarat, blackjack, roulette, craps and progressive jackpot games at Danish casinos.

Danes do prefer to play online slots and sports betting game rather than traditional online casino games, although poker titles have proven to be popular. Live dealer casino games are also available to players based in Denmark, with a few smaller casino software providers shelling out quality live dealer games, many of which are streamed from Europe as well.

Although Danish casinos naturally appear in Danish, very few of the games you can play appear in the Danish tongue, and virtually none of the live dealer casino titles can be played in your native language. English is the language most casino games appear in, although, with most Danish players able to speak fluent English, this shouldn’t really concern any online casino players in Denmark.

Online casino bonuses for Danish players

Danish online casino players can often claim considerable bonuses and promotions. However, there are a few kinks which need ironing out. Whilst Danish licensed online casino sites have no problem offering big money bonuses and promotions, offshore casinos can sometimes be a bit finicky about offering Danes access to promotions.

Danish online casino promotions all fall under the regulation and jurisdiction of the Danish Gambling Authority, so are checked for fairness. The same cannot be said of offshore casinos. Players need to check if, as a Danish player, they are entitled to claim welcome bonuses, deposit bonuses, free spins, loyalty bonuses and special one-off promos such as prize draws when they decide to sign up at an offshore casino site.

online casino Danmark Roulette

European Roulette Uafsluttede spil Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil. Placering af indsatser For at placere indsatser, skal du først klikke på den ønskede chip og så på […]

European Blackjack online casino Danmark

European Blackjack MH Uafsluttede spil Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil. Placering af indsatser For at placere indsatser, skal du først klikke på den ønskede chip og så […]

Joker Poker online casino Dansk

Joker Poker MH Uafsluttede spil Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil. Spilleregler Spilles med 1 sæt kort. Kortene blandes efter hver hånd. Når du har placeret din indsats, […]

Imperial Opera casino spil

Imperial Opera Uafsluttede spil Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil. Oplysninger Gevinster på gevinstlinjer kan forekomme på de valgte gevinstlinjer i overensstemmelse med oplysningerne på gevinstoversigten og i […]

House of Doom casino spil

House of Doom Uafsluttede spil Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil. Oplysninger Gevinster på gevinstlinjer kan forekomme på de valgte gevinstlinjer i overensstemmelse med oplysningerne på gevinstoversigten og […]

Motorhead casino Danmark

Spilleregler for Motörhead Video Slot™ Motörhead Video Slot™ er en videospillemaskine med 5 hjul og 76 linjer (fast), som byder på Free Spins, en Bomber Feature, Wild-symboler, der erstatter andre symboler, og en Mystery Reel-feature. Spillet spilles med 76 faste indsatslinjer, 1-10 indsatsniveauer og forskellige møntværdier. Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren. […]

Casinomeister Danmark

Casinomeister Casinomeister er et spil med en 5-hjuls-spilleautomat med en Casinomeister Funktion som øger dine gevinster. Under normalt spil er målet at opnå en vinderkombination af symboler på en af de valgbare linjer. Udbetalinger afhænger af det antal mønter du spiller, og den vindende kombination af opnåede symboler. Teoretisk set […]

1421 Voyages of Zheng He Danmark

1421 Voyages of Zheng He Hejs sejlene og tag afsted med den legendariske opdagelsesrejsende Admiral Zheng He. Tag styringen over ekspeditionen i din søgen efter rigdomme ved at vælge mellem fire forskellige bonusspil i Spillerbeslutning-funktionen. Prøv Kop-funktionen for at få en 1 ud af 3 chancer for at finde en monumental gevinst, […]

Starburst™ Spilleregler

Starburst™ Spilleregler Starburst™ er en videospilleautomat med 5 tromler i 3 rækker, med Starburst™ Wild med Re-Spins og gevinst i begge retninger. Du kan spille på 1 til 10 spillelinjer med forskellige satsniveauer og møntværdier. Spin-knappen bruges til at spille spillet med aktuel spillelinje, satsniveau og møntværdi (alternativt kan trykkes […]

Gossip Slots Casino Review

Gossip Slots Casino Overview: Gossip Slots offers USA casino players something special. Aside from the famous Betsoft 3D slots, there some fantastic games from Arrows Edge. As well as that one of the very best looking mobile casino experiences that USA players can find anywhere. Sadly the customer service is […]

Grand Eagle Casino Review

Grand Eagle casino overview The Pogg has this casino group blacklisted as a precaution due to uncertainty whether or not they are connected to a rogue company. Caution should be advised, all we can say is that we do know of some players who are very loyal to these casinos […]

Treasure Mile Casino Review

Treasure Mile casino overview The Pogg has this casino group blacklisted as a precaution due to uncertainty whether or not they are connected to a rogue company. Caution should be advised, all we can say is that we do know of some players who are very loyal to these casinos. […]

Omni Casino Review

Omni Casino Overview The big online casino reviewers are pretty much unanimous in their love for Omni casino. From personal experience I found their verification and withdrawal process to be no better than any other Playtech Casinos and the layout, offering and variety on offer at some of the other […]

Sloto Cash Casino Review

Sloto Cash Casino Overview: Sloto Cash is a classic popular USA facing casino. Ratings are not bad for a US facing casino if you take out the Pogg’s rating which are by design very harsh on non UK licensed casinos. Trusted Sloto Cash Casino Ratings: Playtech Online Rating ————— 70% […]

Desert Nights Casino Review

Desert Nights Casino overview Desert Nights is a USA facing casino and therefore by default will have a lower Pogg rating due to the no UK license. Despite that it comes out with a decent rating for a USA casino and in particular for a Rival casino. Trusted Desert Nights […]

Yako Casino Review

Yako Casino Overview Yako Casino struggled on their previous back end casino platform so they moved over to the highly acclaimed L&L platform and have gone from strength to strength since then. Expect more slot providers and slots to be added in the future. Since being taken over by the […]

Casino dot Com Review

Casino dot Com – The worlds finest Playtech Online Casino The biggest and best Playtech casino on the planet. Insane VIP treatment (insanely good). For the average Joe this is also the place to be for all your Playtech and NetEnt needs. Our opinion is out of whack with the […]

Mansion Casino Review

Mansion Casino: The Mansion group are the number one group providing Playtech Casinos. Having downsized their portfolio from 6 casinos to 3 last year they are all systems go in expanding and improving upon all facets of their casinos. Onwards and upwards, the best just got better! Our fellow reviewers […]

Slots Heaven Casino Review

Slots Heaven Casino Overveview Slots Heaven is owned by the Mansion Group, perhaps the number one Playtech online Casino chain in the world (at least in our opinion). Loyalty and customer satisfaction is second to none! That is our opinion anyway, we are avid Playtech fans and have spent more […]

Mucho Vegas Casino Review

Mucho Vegas Casino overview Mucho Vegas is an international casino running a decent platform, offering lots of loyalty benefits and most excitingly also accepts Australian casino players! We have heard positive vibes from many players of Mucho Vegas on the other hand The Pogg has downgraded their rating based on […]

Fun Casino Review

Fun Casino Review L&L Europe are the most under-rated casino chain out there and Fun casino is their brand new casino running on an all new back-end with loads of new features. Top drawer casino for NetEnt and Microgaming fans who like hastle free transactions. All us top casino reviewers […]

Yeti Casino Review

Yeti Casino Yeti Casino is a classy no frills NetEnt and Microgaming casino from a solid, reliable and trustworthy casino chain L&L Europe. As you can see from the casino ratings below, this is a popular and respected platform / chain. Trusted Yeti Casino Ratings: Playtech Online Rating ————— 88% […]