Spelpaus kasinon, online casino Spelpaus Sverige

Spelinspektionens nationella självavstängningsregister Spelpaus

Här kan du stänga av dig från spel om pengar och i och med det får du heller ingen direktmarknadsföring om spel.

Dessa spel omfattas av din avstängning: Nätkasino, vadhållning, värdeautomater (Vegas), datorsimulerat automatspel, bingo och lotterier online samt Casino Cosmopol, avstängning gäller även spelombud/butik och travbana.

En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid.

Avstängningen gäller alla licenserade spelbolag i Sverige med registrerat spel.

Spel för dig över 18 år= https://www.stodlinjen.se/

Välj en period nedan – Spelpaus

1 månad spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Avstängningen försvinner automatiskt efter 1 månad.

3 månader spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Avstängningen försvinner automatiskt efter 3 månader.

6 månader spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Avstängningen försvinner automatiskt efter 6 månader.

Tills vidare spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Efter 12 månader kan du logga in och välja att avsluta avstängningen. I annat fall fortsätter den.

https://www.spelpaus.se/

spelpaus sweden

Svenska självuteslutningsplanen Spelpaus har redan 10 000 anmälningar

Spelinspektionen lanserade Spelpaus-initiativet för att sammanfalla med omreglering av online-spel- och spelmarknaden i landet.

Systemet tillåter användare att själv utesluta från att komma åt spelwebbplatser och ta emot direktannonsering från företag som har licensierats av tillsynsmyndigheten.

Perioderna med självuteslutning börjar med en månad, med alternativ som också finns tillgängliga i tre månader, sex månader och “tills vidare”, som löper i minst ett år. De flesta av de personer som har anmält sig till systemet har valt självuteslutande tills vidare, säger myndigheten.

Emellertid har två myndigheter som har tilldelats licenser – vilka borde vara på Spelpaus – kontaktats av myndigheten, som har anklagat dem för att de inte uppfyllde planen.

Online kasinon som inte är registrerade hos Spelpaus: Myndigheten sade att de behöver tillräckliga förklaringar från de två företagen senast den 10 januari, annars skulle de kunna möta allvarliga straff.

Vakthunden tillade att sin egen sond hade funnit att vissa uteslutna spelare fortfarande kunde komma åt företagets webbplatser. Det finns fortfarande några kasinon som inte finns på Spelpaus som redan bör registreras till Spelpaus, så måste dessa kasinon vara aktiva.

“Under de senaste dagarna har vi undersökt vad detta beror på och har funnit att allt verkar fungera bra med systemet, säger regulatorns kommunikationschef Anders Sims. “Men av någon anledning finns det en handfull spelbolag som inte uppfyller kraven i lag.”

Sims tillade: “Spelmissbruk är ett utbrett socialt problem, så det är positivt att så många människor har hittat den nya tjänsten och använder den som ett verktyg för att avstå från att spela och undvika direktreklam från spelbolagen.”

Spelpaus Sweden self exclusion system for Swedish online casino players

Swedish self-exclusion scheme Spelpaus already has 10,000 sign-ups

Sweden’s gambling regulator, the Spelinspektionen, launched the Spelpaus initiative to coincide with the re-regulation of the online betting and gaming market in the country.

The scheme allows users to self-exclude from accessing gambling websites and receiving direct advertising from companies that have been licensed by the regulator.

The periods of self-exclusion begin with one month, with options also available for three months, six months and “until further notice”, which runs for at least a year. Most of the people who have signed up to the scheme have opted for self-exclusion until further notice, the authority said.

However, two companies that have been awarded licences – which should be on Spelpaus – have been contacted by the authority, which has accused them of failing to comply with the scheme.

The authority said that they require adequate explanations from the two companies by January 10, otherwise they could face serious punishments.

The watchdog added that its own probe had found that some excluded players were still able to access the company’s websites. There are still some casinos which are not on Spelpaus which should be registered to Spelpaus already, these casinos need to be active asap.

“In recent days we have investigated what this is due to, and have found that everything seems to work well with the system,” the regulator’s communications manager, Anders Sims, said. “But for some reason there are a handful of gaming companies that do not meet the requirements set out by law.”

Sims added: “Gambling abuse is a widespread social problem, so it is positive that so many people have found the new service and use it as a tool to refrain from gaming and avoiding direct advertising from the gaming companies.”

Related Pages:

UK casinos & gambling sites and the Gamstop registration program