UK casinos & gambling sites and the Gamstop registration program

There are still a small number of UK online gambling sites and UK casinos not on Gamstop. As we move forward all UKGC licensed online casinos and online betting and gambling websites are now required by default to register to Gamstop.

There are still a number of Vegas style UK online casinos not on Gamstop which UK players will need to exclude from manually / individually.

What is Gamstop?

Gamstop is the UK Gambling Commission self exclusion program. This is a huge game changer for problem gamblers in the UK and something rumoured to be being implemented also by the MGA (Malta Gaming Authority) licensing authority in the future as well (we can only hope). The best explanation of the program is to quote Gamstop itself:

“GAMSTOP lets you put controls in place to help restrict your online gambling activities.

Sign up for the service and you will be prevented from using gambling websites and apps run by companies licensed in Great Britain, for a period of your choosing.

GAMSTOP is a free service for users. GAMSTOP is available for consumers resident within the United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland) only.”

VISIT GAMSTOP AND SELF EXCLUDE YOURSELF NOW.

UK Casinos not on Gamstop

As we have said, there are still a handful of UK casinos not registered to Gamstop but this is going to change in the very near future with all UKGC licensed casinos required to be signed up top Gamstop (I think the last few are in the process of being registered as we speak). Of course there will still be some non UKGC licensed casinos not using Gamstop but which accept UK players but these will be very few and far between so it may be worth self excluding yourself from these individually as well, there are not many and are Rival / RTG / Betsoft / USA Casinos so worthwhile to make sure you close all options.

Please check the Gamstop website regularly for updates, at the time of publication the following is the current state of play:

“Welcome to the first phase of UK’s national online self-exclusion scheme.

GAMSTOP currently includes a large number of online gambling websites, but not all. In due course, all online gambling websites will be required to join by the Gambling Commission.

Until then you can register early with GAMSTOP, which will exclude you from the gambling websites that have signed up already.

Coverage will increase as more online gambling firms join the scheme, without you having to reregister with GAMSTOP. A list of participating gambling companies is in the footer of the site. If you gamble online with a company that is not listed and want to be excluded from the site, then you will need to contact them directly.

We welcome your feedback about your experiences using GAMSTOP.”

There is a list of all active participation betting sites, and gambling sites and casinos covered by Gamstop on their website but if you are a problem gambler we would advise you assume that ALL sites are registered with Gamstop and self exclude yourself for the maximum time period allowed (5 years).

Please do read through their website so that you understand the implications and the steps you must follow.

uk online casinos and gamstop

Casinos not on Gamstop self exclusion and Gamstop registered sites

The UK has a new online casino and gambling sites self exclusion system called GAMSTOP. Not every online casino is registered to this program and so there are still a good number of non Gamstop sites out there which accept UK players. If you are reading this page then it is possible that you are yourself or you know somebody who is a problem gambler. All UK players who feel they are having troubles with gambling addiction should definitely consider self excluding via Gamstop. For sites not covered by Gamstop it may be worth installing Gamban or self excluding manually to sites not registered with Gamstop.

You should also consider manually self excluding from casinos and gambling sites not registered with Gamstop.

Casinos not on Gamstop

There are plenty of websites not on Gamstop which accept UK players, you will need to self exclude yourself manually from each one.

Casinos signed up to Gamstop

All UKGC licensed casinos are now signed up to Gamstop.

Alternatives to GAMSTOP (and Gamstop options for non UK residents)

Some gambling regulators have their own self exclusion programs already (the Kahnawake authority in Canada springs to mind and in the Netherlands they are about to unveil the CRUKS casino exclusion system) however for the majority of problem gamblers the wait for Malta for example to implement their own scheme remains a troubling issue. There are some protections you can put into place yourself.

Gamban

Gamban software aims to block online gambling sites from being reachable on your computer. The problem here though is that this software is not free and does not work 100% of the time. Then there is of course the issue that any hardcore gambler with a bit of computer knowledge can disable the software if they feel a great gambling urge.

Other online gambling protection software

The same issue arises with other software aiming to curb online gambling and there are a few other programs out there. These can help but are not nearly enough protection.

Land based gambling and land casinos

Whilst using Gamstop will help you control or even stop your online casino visits, land based gambling in bookies or bricks and mortar casinos requires you to register to the land based exclusion service separately. For those not in the United Kingdom once again most countries do not have a country wide system (I believe Belgium does have but I could be wrong). So aside from physically visiting your local casinos and bookies and requesting self exclusion there is not much that can stop you barring yourself.

Seek advice from your GP (Doctor) and / or get in touch with Gamblers Anonymous

Workarounds to help you stop gambling are great and you should take advantage of any such system that exists in your country. But you really should consider tackling the gambling monster inside yourself once and for all. Please take steps to get advice and a local councelling center from your doctor or get in touch with Gamblers Anonymous or similar organisation near you. You will never be more than a short drive away from a meeting or center so do take all steps necessary to get the help you need to stop gambling.

Editors Note: GamStop is of course not to be confused with GameStop which is of course a web shop for pc and console video gaming. GameStop has nothing to do with online casinos or online gambling.


Spelpaus kasinon, online casino Spelpaus Sverige

Spelinspektionens nationella självavstängningsregister Spelpaus

Här kan du stänga av dig från spel om pengar och i och med det får du heller ingen direktmarknadsföring om spel.

Dessa spel omfattas av din avstängning: Nätkasino, vadhållning, värdeautomater (Vegas), datorsimulerat automatspel, bingo och lotterier online samt Casino Cosmopol, avstängning gäller även spelombud/butik och travbana.

En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid.

Avstängningen gäller alla licenserade spelbolag i Sverige med registrerat spel.

Spel för dig över 18 år= https://www.stodlinjen.se/

Välj en period nedan – Spelpaus

1 månad spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Avstängningen försvinner automatiskt efter 1 månad.

3 månader spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Avstängningen försvinner automatiskt efter 3 månader.

6 månader spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Avstängningen försvinner automatiskt efter 6 månader.

Tills vidare spelpaus

Stäng av dig från spel och direktmarknadsföring.

Efter 12 månader kan du logga in och välja att avsluta avstängningen. I annat fall fortsätter den.

https://www.spelpaus.se/

spelpaus sweden

Svenska självuteslutningsplanen Spelpaus har redan 10 000 anmälningar

Spelinspektionen lanserade Spelpaus-initiativet för att sammanfalla med omreglering av online-spel- och spelmarknaden i landet.

Systemet tillåter användare att själv utesluta från att komma åt spelwebbplatser och ta emot direktannonsering från företag som har licensierats av tillsynsmyndigheten.

Perioderna med självuteslutning börjar med en månad, med alternativ som också finns tillgängliga i tre månader, sex månader och “tills vidare”, som löper i minst ett år. De flesta av de personer som har anmält sig till systemet har valt självuteslutande tills vidare, säger myndigheten.

Emellertid har två myndigheter som har tilldelats licenser – vilka borde vara på Spelpaus – kontaktats av myndigheten, som har anklagat dem för att de inte uppfyllde planen.

Online kasinon som inte är registrerade hos Spelpaus: Myndigheten sade att de behöver tillräckliga förklaringar från de två företagen senast den 10 januari, annars skulle de kunna möta allvarliga straff.

Vakthunden tillade att sin egen sond hade funnit att vissa uteslutna spelare fortfarande kunde komma åt företagets webbplatser. Det finns fortfarande några kasinon som inte finns på Spelpaus som redan bör registreras till Spelpaus, så måste dessa kasinon vara aktiva.

“Under de senaste dagarna har vi undersökt vad detta beror på och har funnit att allt verkar fungera bra med systemet, säger regulatorns kommunikationschef Anders Sims. “Men av någon anledning finns det en handfull spelbolag som inte uppfyller kraven i lag.”

Sims tillade: “Spelmissbruk är ett utbrett socialt problem, så det är positivt att så många människor har hittat den nya tjänsten och använder den som ett verktyg för att avstå från att spela och undvika direktreklam från spelbolagen.”

Spelpaus Sweden self exclusion system for Swedish online casino players

Swedish self-exclusion scheme Spelpaus already has 10,000 sign-ups

Sweden’s gambling regulator, the Spelinspektionen, launched the Spelpaus initiative to coincide with the re-regulation of the online betting and gaming market in the country.

The scheme allows users to self-exclude from accessing gambling websites and receiving direct advertising from companies that have been licensed by the regulator.

The periods of self-exclusion begin with one month, with options also available for three months, six months and “until further notice”, which runs for at least a year. Most of the people who have signed up to the scheme have opted for self-exclusion until further notice, the authority said.

However, two companies that have been awarded licences – which should be on Spelpaus – have been contacted by the authority, which has accused them of failing to comply with the scheme.

The authority said that they require adequate explanations from the two companies by January 10, otherwise they could face serious punishments.

The watchdog added that its own probe had found that some excluded players were still able to access the company’s websites. There are still some casinos which are not on Spelpaus which should be registered to Spelpaus already, these casinos need to be active asap.

“In recent days we have investigated what this is due to, and have found that everything seems to work well with the system,” the regulator’s communications manager, Anders Sims, said. “But for some reason there are a handful of gaming companies that do not meet the requirements set out by law.”

Sims added: “Gambling abuse is a widespread social problem, so it is positive that so many people have found the new service and use it as a tool to refrain from gaming and avoiding direct advertising from the gaming companies.”